Silvanord

Silvanord

Vi rydder skog, driver linjerydding, veirydding, hogst, avvirkning og vi tar oppdrag med å opparbeide kulturlandskap.

Vi tar oppdrag både for privatpersoner, offentlige og bedrifter. Vi kan utføre oppdrag enten det kreves maskinelt utstyr eller det er manuell skogrydding. Kundens ønske er vår rettesnor.

For oss er et sunt og trivelig arbeidsmiljø viktig for å sikre en profesjonell ytelse. Det gir også kvalitet og sikkerhet i det arbeidet vi utfører for kunden. De ansatte er kurset med interne linjeryddekurs. Dette er med på å ansvarliggjør medarbeiderne på en profesjonell måte. Kursing og oppdatering pågår kontinuerlig for å oppfylle de krav som våre kunder, tilsynsmyndigheter og interesserparter stiller til oss.

Du skal vite at vi tar deg som kunde på alvor, med sikkerhet og kvalitet som grunnlag for oppdraget.

Vi er klare for ditt oppdrag så kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.